Het vrijwilligerswerk is bedoeld om (tijdelijk) hulp te verlenen bij ziekte van een moeder, ondersteuning van de mantelzorgers, hulp aan ouderen, vervoer, enz. Iedereen binnen én buiten de kerkelijke gemeente kan hier gebruik van maken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren:

Mevr. M. van Deelen, Caspersstraat 23, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 31 56, mob. (06) 26 21 27 78,
oneven weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Mevr. A. Stam, Viergeverstraat 11, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 44 01 48, mob. (06) 26 21 27 74
even weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Formulieren betreffende vrijwilligerswerk (download):

 Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers
 Declaratieformulier voor vrijwilligers
 Werkstaat voor vrijwilligers

Komende bijeenkomsten

woensdag 19 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Vrouwenvereniging Tabitha
vrijdag 21 september 2018
Afscheid fam. ds. J.C. den Ouden (verenigingsgebouw Eltheto)
zondag 23 september 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuël
woensdag 26 september 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 26 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Mannenvereniging Calvijn