Het vrijwilligerswerk is bedoeld om (tijdelijk) hulp te verlenen bij ziekte van een moeder, ondersteuning van de mantelzorgers, hulp aan ouderen, vervoer, enz. Iedereen binnen én buiten de kerkelijke gemeente kan hier gebruik van maken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren:

Mevr. M. van Deelen, Caspersstraat 23, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 31 56, mob. (06) 26 21 27 78,
oneven weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Mevr. A. Stam, Viergeverstraat 11, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 44 01 48, mob. (06) 26 21 27 74
even weken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur.

Formulieren betreffende vrijwilligerswerk (download):

 Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers
 Declaratieformulier voor vrijwilligers
 Werkstaat voor vrijwilligers

Komende bijeenkomsten

vrijdag 27 april 2018
14:00 - uur
Koningsdag 2018 (bij de familie Van Eldik aan de Tolsestraat)
woensdag 02 mei 2018
20:00 - uur
Huwelijkstoerustingscursus
zondag 06 mei 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel
dinsdag 08 mei 2018
14:30 - 16:00 uur
Ouderenmiddag
zondag 13 mei 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel