Sample image

BIDDEN EN BIDDEN IS TWEE

Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.
(Jakobus 5 vers 17)

Droogte
Elia was een mens zoals wij, niks bijzonders. Hij kende tijden van angst en vrees, dan toch ook weer van hoop en uitzicht. Wanneer de Heere Zich verborg, was het donker, als Hij sprak werd het weer licht. Elia werd enorm moedeloos wanneer hij zag hoe het volk van God afdwaalde. Dit gaat zover, dat hij besluit Gods hulp in te roepen met een zware beproeving. Door de Geest gedreven vraagt hij of de Heere een droogte wil uitroepen over het land. En Hij verhoort dit gebed.

Het zal de Israëlieten niet opgevallen zijn in het begin. Het gaat wel vaker zo in de natuur. Niks bijzonders. Zo zijn nu eenmaal de wetten van de natuur.

Toch ook wel weer prachtig, zo’n strakblauwe hemel. Daar kun je echt van genieten. En zeker, de gewassen lijden eronder, maar langer dan drie maanden duurt dit nooit.

Vindt u het niet vreemd dat Elia zo’n gebed bad? Je bidt toch niet om onheil voor het volk? Wat voor een zwartkijker is hij eigenlijk? Zulke mannen moet je niet in de buurt hebben.

We herhalen: Elia wilde terugkeer van het volk en het bleek niet anders te kunnen dan door Gods slaande hand. Zo ging het. Zo moest het.

Niet zo sierlijk voor het volk om zo tegen de Heere te strijden dat Hij met Zijn roede moest komen. Elia staat aan Gods kant, en toch ook tot heil van het volk.

Het is pure liefde dat Elia zo bad.

Wolken
Geen wolkje aan de hemel. Ook niet na drie maanden. U las toch wel hoe lang het duurde: drie jaren en zes maanden. Kunt u het zich een beetje voorstellen? Als dit nu eens gebeurde? Dan zou het wel heel benauwd worden. Uitzichtloos, hopeloos. In de dagen van Noach was het andersom. God had regen voorspeld en niemand geloofde het. De wolken konden niet zwart genoeg worden om het mensdom te doen buigen voor de Schepper. Tot het te laat was.

Er is nog een andere betekenis van wolken in de Bijbel. Dan gaat het om de aanwezigheid van de Heere door allerlei beproevingen heen. De Heere is immers nabij de ziel die tot Hem zucht en troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. In Mattheüs 17 lezen we van de verheerlijking op de berg. De drie discipelen die het dichts bij de Heere Jezus zijn, merken de hemelse heerlijkheid zodanig op, dat zij wel op de berg willen blijven. Bij de wederkomst van Christus zullen de wolken gezien worden. Hoe dieper het lijden geweest is, des te heerlijker zal de nabijheid van Christus in de wolk ervaren worden.

Zo zijn er wolken van hoop (de nabijheid van Christus) en wolken die vrees inboezemen. Eén ding vraagt de Heere wel van ons, buigen voor het Lam.

Het begint met een wolkje als ééns mans hand . . .

Bekering en Geloof
Wie in de schuld mag komen voor de Heere, ziet zeker Zijn genade schitteren. Daar gaat de dichter zingen:

“Een milde regen zond G’ o HEER’,
op Uw bezwijkend erfenis neer,
om sterkt’ aan haar te geven.”


Wat zijn deze gaven van bekering en geloof toch kostbaar. Daar leert een zondaar buigen voor God. Straf verdient en dan genade ontvangen. Dit geeft een vrede die alle verstand te boven gaat. Het duurde in Elia’s dagen drie jaar en zes maanden. Wat duurde dat lang.

Toen bad Elia opnieuw. Het gíng weer regenen. Wat was dat een uitkomst. De goddeloze koning Achab moest sterven.

Tot zeven keer toe moest de knecht van Elia gaan kijken of er verandering op komst was.

Begin deze week zagen we na maanden weer de regenboog. Een korte sterke bui daalde neer. De zon brak door, de lucht was zwart. Tegen de zwartste lucht tekent de regenboog zich het kleurrijkst af. Wat zien we uit naar een opleving in onze gemeente. We bidden of jongeren terug mogen keren tot de Heere. Of ouderen verder geleid worden. Dat degenen die de Heere vrezen mogen, meer van Zijn liefde gaan ervaren.

Ook dat degenen, die nog geen belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, tot die stap gebracht worden door de Heere. Zo wordt Zijn lof vergroot.

De Heere zegene u allen.

C. van den Berg

Komende bijeenkomsten

woensdag 19 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Vrouwenvereniging Tabitha
vrijdag 21 september 2018
Afscheid fam. ds. J.C. den Ouden (verenigingsgebouw Eltheto)
zondag 23 september 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuël
woensdag 26 september 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 26 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Mannenvereniging Calvijn