Wanneer iemand 2 of meer keer aanwezig is op een Jeugdverenigings-avond wordt hij/zij automatisch lid van de Jeugdvereniging.

Aan dit lidmaatschap is een contributie verbonden van € 20,00 per jaar, welke voor 1 januari overgemaakt moet zijn op de rekening van de Jeugdvereniging, nr. 31.42.39.197.

Alleen leden hebben stemrecht op de ledenvergadering en mogen deelnemen aan het jaarlijkse kamp.

Opgave lidmaatschap Jeugdvereniging Nathanaël.
Vul het formulier s.v.p. volledig in.
Hier komt binnenkort een nieuw invulformulier voor.

Komende bijeenkomsten

vrijdag 27 april 2018
14:00 - uur
Koningsdag 2018 (bij de familie Van Eldik aan de Tolsestraat)
woensdag 02 mei 2018
20:00 - uur
Huwelijkstoerustingscursus
zondag 06 mei 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel
dinsdag 08 mei 2018
14:30 - 16:00 uur
Ouderenmiddag
zondag 13 mei 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel