Wanneer iemand 2 of meer keer aanwezig is op een Jeugdverenigings-avond wordt hij/zij automatisch lid van de Jeugdvereniging.

Aan dit lidmaatschap is een contributie verbonden van € 20,00 per jaar, welke voor 1 januari overgemaakt moet zijn op de rekening van de Jeugdvereniging, nr. 31.42.39.197.

Alleen leden hebben stemrecht op de ledenvergadering en mogen deelnemen aan het jaarlijkse kamp.

Opgave lidmaatschap Jeugdvereniging Nathanaël.
Vul het formulier s.v.p. volledig in.
Hier komt binnenkort een nieuw invulformulier voor.

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten