• De avond begint om 20.00 uur. Dan heeft iedereen zijn of haar plaats ingenomen en is iedereen voorzien van koffie of fris, zodat we op tijd kunnen beginnen.
  • De corveegroep is uiterlijk 19.45 uur aanwezig. Zij zorgen ervoor dat er drinken klaarstaat met iets lekkers daarbij (zelf meenemen). Na afloop ruimen zij op en zorgen ervoor dat de zaal netjes is. (P.S.: vele handen maken licht werk!)
  • We hebben respect voor elkaar, tonen betrokkenheid en stellen ons open op. Iedereen kan zonder schroom vragen stellen (domme vragen bestaan niet). We praten niet door elkaar en proberen naar elkaar te luisteren. We nemen nieuwe leden op in de groep, zodat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort.
  • Tijdens de JV-avonden wordt gelezen uit de Statenvertaling. Bij Bijbelstudie mogen ter vergelijking andere vertalingen worden gebruikt.
  • Als er gezangen worden gezongen, doen we dit uit de zangbundel van de JV.
  • De leiding doet ten minste één keer op een avond het gebed: óf bij de opening, óf bij de sluiting. Indien gewenst kan degene die de inleiding houdt zelf ook een gebed doen bij opening of sluiting. Dit wordt vooraf afgestemd met de leiding.
  • Degene die de inleiding houdt, stuurt tijdig een opzet van zijn/haar inleiding naar de leiding. De leiding denkt mee en stuurt zo nodig bij.

Komende bijeenkomsten

woensdag 19 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Vrouwenvereniging Tabitha
vrijdag 21 september 2018
Afscheid fam. ds. J.C. den Ouden (verenigingsgebouw Eltheto)
zondag 23 september 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuël
woensdag 26 september 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 26 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Mannenvereniging Calvijn