Kerkbode "Gemeenteklanken"
Samen met de HHK Gemeente van Kesteren heeft onze gemeente een kerkbode. Deze draagt de naam "Gemeenteklanken", en verschijnt elke veertien dagen. Op de voorpagina vindt u een meditatie, die beurtelings door één predikant wordt verzorgd. Dan volgt het nieuws uit de gemeenten.
Zij die buiten Opheusden woonachtig zijn, krijgen de kerkbode via de post.

Abonnementen kunt u opgeven bij Fam. C.H. van Lent, Reigerstraat 4, 4043 KT Opheusden, tel. (0488) 44 22 45.
Het bankrekeningnummer van ‘Gemeenteklanken' is NL67 RABO 0331920530 bij de Rabobank van Opheusden.

Abonnementsprijs € 17,50 per jaar
Per kwartaal: € 4,50
Per nummer: € 0,75
Voor postabonnees € 37,50 per jaar

Komende bijeenkomsten

woensdag 19 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Vrouwenvereniging Tabitha
vrijdag 21 september 2018
Afscheid fam. ds. J.C. den Ouden (verenigingsgebouw Eltheto)
zondag 23 september 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuël
woensdag 26 september 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 26 september 2018
19:30 - 21:00 uur
Mannenvereniging Calvijn