Sample image

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente.
Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant, Ds. J.C. den Ouden, tel. (0488) 44 14 16.


Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur en daarnaast op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij.

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

A. van Wendel de Joode, Hamsestraat 5, 4043 LE Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sample image

MORGENOVERDENKING

Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking
(Romeinen 3 vers 25)

Bedenk hoe de Heere ten derde dage opstaat van de doden; tot uw rechtvaardigmaking en tot een bewijs dat u tot de zaligheid zult opstaan. Want daar hij voor uw zonden gestorven was, en u met Hem verenigd zijt, en met Hem begraven, zo is Zijn opstanding uw rechtvaardigmaking. Hij heeft u daardoor ook verworven de Geest der heiligmaking. En omdat u een lid bent, zult u door Zijn opstanding als het Hoofd, ook zalig opstaan. En eigent dit toe tot uw troost.

Bedenk tot uw troost hoe vriendelijk de Heere, toen Hij opgestaan was, dit liet verkondigen aan Zijn discipelen. Zegt, zei de engel tot de vrouwen, Zijn discipelen en Petrus. Hij noemde Petrus in het bijzonder, tot zijn troost, opdat hij niet al te veel verslagen zou zijn over zijn val; maar dat de Heere tot zijn rechtvaardigmaking en troost was opgestaan.

Lees meer...

Kerkdienst/bijeenkomst (live)

Sample image

Klik op bovenstaande afbeelding om de uitzending te starten.

Komende bijeenkomsten

dinsdag 25 april 2017
14:30 - uur
Ouderenmiddag
dinsdag 25 april 2017
20:00 - 21:00 uur
Lidmatenkring
donderdag 27 april 2017
14:00 - uur
Gemeenteactiviteit Koningsdag 2017 (Informatie: zie 'Activiteiten')

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

Jesaja 40 vers 8

Hooglied 2 vers 1

Numeri 9 vers 11

Jeremia 1 vers 11